ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: Για το έργο της εισαγωγής, του προγραμματισμού και της διανομής του τηλεοπτικού περιεχομένου σε συνέργεια με τον Κεντρικό Έλεγχο της Τηλεόρασης, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: Για το έργο της παραγωγής, της εκτέλεσης και του συντονισμού όλων των παραμέτρων που συνιστούν την ολοκληρωμένη οργάνωση των συναυλιών (μαγνητοσκοπήσεων και ηχογραφήσεων) της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: Για το έργο της επιμέλειας του περιεχομένου της ΕΡΤ World και του ERTFLIX INTERNATIONAL, προτάσεων εμπλουτισμού περιεχομένου, καθώς και της παρακολούθησης της διαδικασίας υποτιτλισμού και δημιουργίας τρέιλερ της Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού, η...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: Για το έργο της παραγωγής ραδιοφωνικών μουσικών εκπομπών για τον ραδιοφωνικό σταθμό «KOSMOS», η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Παραγωγό (183 εκπομπές). Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: Για το έργο της παραγωγής ραδιοφωνικών μουσικών εκπομπών για το Δεύτερο Πρόγραμμα, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Παραγωγό (74 εκπομπές). Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: Για το έργο της παραγωγής ραδιοφωνικών μουσικών εκπομπών για το Δεύτερο Πρόγραμμα, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Παραγωγό (165 εκπομπές). Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης έργου...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: Για το έργο της παραγωγής ραδιοφωνικών μουσικών εκπομπών για το Δεύτερο Πρόγραμμα, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Παραγωγό (185 εκπομπές). Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης έργου...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: Για το έργο της παραγωγής ραδιοφωνικών μουσικών εκπομπών για το Δεύτερο Πρόγραμμα, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Δημοσιογράφο - Παραγωγό. Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: Για το έργο της παραγωγής, παρουσίασης, επεξεργασίας του ραδιοτηλεοπτικού και διαδικτυακού υλικού για τις εκπομπές του δορυφορικού καναλιού ERT World, καθώς και των αντίστοιχων διαδικτυακών ιστοτόπων της Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού, η Ε.Ρ.Τ....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: Για το έργο της προβολής και ένταξης της ERT World, της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ERTFLIX INTERNATIONAL σε δορυφορικές, καλωδιακές και ιντερνετικές πλατφόρμες της Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται...