ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΤ Α.Ε.

 1. Κωνσταντίνος Ζούλας, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου 2. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μουσικοσυνθέτης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 3. Νικόλαος Ελματζιόγλου, Σκηνοθέτης - Τηλεοπτικός Παραγωγός, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 4. Ιωάννα Στεφανάκη, Δικηγόρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 5. Ιωάννης Δάρρας, Δημοσιογράφος, Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 6.Εμμανουήλ Παπανικήτας, Σκηνοθέτης, Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  

ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Εποπτεία - Έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 1. Ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των γενικών αρχών του παρεχόμενου περιεχομένου γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δημοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση. 2. Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανατίθεται ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. όσον αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και την τήρηση των...

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Γενικές Αρχές Παρεχόμενου Περιεχομένου 1. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, εμπνέονται από τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξίας του ανθρώπου, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών. 2. Οι ραδιοφωνικές και...

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έχει ως σκοπό την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αυτή παράγει στο πλαίσιο του σκοπού της, καθώς και τη διακίνηση, ανταλλαγή και διάδοσή τους, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών...