Αρχική ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΤ Α.Ε.

 1. Κωνσταντίνος Ζούλας, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος

3. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μουσικοσυνθέτης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

4. Νικόλαος Ελματζιόγλου, Σκηνοθέτης-Τηλεοπτικός Παραγωγός, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Ιωάννα Στεφανάκη, Δικηγόρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Αριστοτέλης Μεταξάς, Εικονολήπτης, Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου