Αρχική ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΤ Α.Ε.

 1. Κωνσταντίνος Ζούλας, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου

2. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μουσικοσυνθέτης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Νικόλαος Ελματζιόγλου, Σκηνοθέτης – Τηλεοπτικός Παραγωγός, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

4. Ιωάννα Στεφανάκη, Δικηγόρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Ιωάννης Δάρρας, Δημοσιογράφος, Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

6.Εμμανουήλ Παπανικήτας, Σκηνοθέτης, Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου