Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το τελικό σχέδιο Οργανογράμματος που διαμορφώθηκε από την Επιτροπή Σύνταξης του νέου σχεδίου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ μετά την εξέταση των προτάσεων που κατατέθηκαν για τροποποιήσεις και προσθήκες σύμφωνες με το πνεύμα, τις αρχές και τη φιλοσοφία του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ και τη συζήτηση που έγινε, εγκρίνει Οργανόγραμμα της ΕΡΤ ΑΕ.
Το Οργανόγραμμα ισχύει από την ανάρτηση της παρούσας στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Δείτε νέο το Οργανόγραμμα σε μορφή pdf : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΡΤ Α.Ε.

Δείτε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΤ