Αρχική ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΩΝ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ-ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία” (στο εξής “Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.” ή “Εταιρεία”) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο – εκτελεστή παραγωγής να καταθέσει προτάσεις για την παραγωγή σειρών μυθοπλασίας προκειμένου, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, να αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής αυτού για λογαριασμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, η Εταιρεία θα δεχθεί επίσης προτάσεις για συμπαραγωγές, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του «Κανονισμού Περιεχομένου Προγράμματος», που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οδηγίες
Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία και αποθηκεύστε το σε μορφή xls δίνοντας μια ενδεικτική ονομασία.
To xls ΕΝΤΥΠΟ θα πρέπει να το συμπεριλάβετε μαζί με τα υπόλοιπα αρχεία σας, σε ενα αρχείο ZIP.
Το τελικό ZIP αρχείο που θα αποσταλεί μέσω της φόρμας δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10MB.
Οι προτάσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που ακολουθεί.
Με την κατάθεση της πρότασης σας θα λάβετε αμέσως αριθμό αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αξιολογηθεί η πρότασή σας θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αποστείλετε το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail programtv@ert.gr
και για τεχνικά θέματα στο mediatek@ert.gr.