ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΝΕΟΥ CONTROL STUDIO 1 ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ»

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΝΕΟΥ CONTROL STUDIO 1 ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ», με προϋπολογισμό 519.047,48 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ( 418.586,68 € για το έργο και 100.460,80 € για το ΦΠΑ). Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα απαραίτητα εγγραφα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών Συστήματος ασφαλούς πλοήγησης στο Ιντερνέτ, δηλαδή η χρήση μηχανισμών και υπηρεσιών για την προστασία των δεδομένων των χρηστών της εταιρείας, οπουδήποτε και εάν εκείνοι βρίσκονται κατά τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών θα είναι εφικτή και δεδομένη από οποιαδήποτε πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος αλλά και...