Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΕΡΤ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 77

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05-11-2015

Στην Αθήνα, σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ.Διονύσιος Τσακνής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Χαράλαμπος Ταγματάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Μιχάλης Γρηγορίου και ο κ. Νικόλαος Τρανός, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κα Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου, μέλος του ΔΣ, παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν της συμφωνίας όλων των μελών του ΔΣ προς τούτο (αρθ. 20 παρ. 3α ν. 2190/20, όπως ισχύει). Παρέστη, επίσης, η κα Βασιλική Σουλτανιά, Νομική Σύμβουλος της εταιρίας, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο κ. Νικόλαος Μιχαλίτσης, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, δικηγόρος και η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον παρίστανται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 4ο : Γενικός Κανονισμός Προσωπικού.

 

Δείτε το νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού σε μορφή pdf :GenikosKanonismosProsopikoyERT