Αρχική ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πλήρωση 59 θέσεων δημοσιογράφων για τη σύνταξη – παραγωγή ειδήσεων – εκπομπών της ΝΕΡΙΤ με έδρα την Αθήνα

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, εγκρίθηκε σήμερα η πλήρωση 59 θέσεων δημοσιογράφων  με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου, στην ειδικότητα  σύνταξη – παραγωγή ειδήσεων – εκπομπών, με έδρα την Αθήνα.

 

Η σχετική απόφαση του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ και ο πίνακας με τα ονόματα των επιλεγέντων υποψηφίων, έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια, στη διεύθυνση http://bit.ly/1vAAp2h.

 

Η πλήρωση των θέσεων αυτών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και των τριών φάσεων (αξιολόγηση τυπικών προσόντων, βαθμολόγηση υποψηφίων από ανεξάρτητους αξιολογητές, προσωπική συνέντευξη) που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις των διαγωνισμών της ΝΕΡΙΤ.

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων:

 

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΤΕΛΙΚΟ

 

Ειδικά σε ό,τι αφορά στους υποψηφίους με την ένδειξη 20%, επισημαίνεται ότι η σειρά που αναφέρεται στη στήλη «Κατάταξη αναθεωρημένου πίνακα», καθώς και η σειρά που αναφέρεται στη στήλη «Κατάταξη Α & Β», αφορά στη σειρά κατάταξής τους στον ξεχωριστό πίνακα που καταρτίστηκε για το 20% των θέσεων.