Αρχική ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση σε δημοσιεύματα

Σε απάντηση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων σχετικά με τον διαγωνισμό για την εκτίμηση ακινήτων που ανήκουν στην κυριότητα της ΝΕΡΙΤ, η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι αυτή εξυπηρετεί τις ανάγκες κατάρτισης του ισολογισμού για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση. Επισημαίνεται δε, ότι η διενέργεια του διαγωνισμού έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 2623/09.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ.

Επομένως, οι αναφορές σε οποιεσδήποτε άλλες προθέσεις της διοίκησης της ΝΕΡΙΤ ως προς την ακίνητη περιουσία της εταιρείας αποτελούν αποτέλεσμα λανθασμένης και προφανώς μη διασταυρωμένης πληροφόρησης των συντακτών επί του θέματος και δεν ανταποκρίνονται επ΄ ουδενί τρόπω στην αλήθεια.