Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΤ 2020-2024

Σύμφωνα με την Παράγραφο 10, άρθρο 9, του νόμου 4173 του 2013, τίθεται σε διαβούλευση από σήμερα μέχρι και τις 15 Μαΐου 2020, το σχέδιο της ΕΡΤ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2020-2024».

Το παρόν σχέδιο αποτυπώνει τον σχεδιασμό της παρούσας διοίκησης για την πορεία της ΕΡΤ στα αμέσως επόμενα χρόνια. Στηρίχτηκε στα συμπεράσματα του επικαιροποιημένου σχεδίου που εκπόνησε για λογαριασμό της ΕΡΤ η συμβουλευτική εταιρία Grant Thornton, σχετικής έρευνας σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και αμοιβών της συμβουλευτικής εταιρίας Korn Ferry, σε εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία του European Broadcasting Union (EBU), καθώς και στα αποτελέσματα της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας κοινού που εκπόνησαν για λογαριασμό της ΕΡΤ οι εταιρίες ερευνών MARC και QED.

Ο μετασχηματισμός της ΕΡΤ σε ένα σύγχρονο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό μέσο αποτελεί αναμφισβήτητα έναν δύσκολο, αλλά και αυτονόητο στόχο ο οποίος για να επιτευχθεί απαιτεί τη διοικητική της ανασυγκρότηση, τον τεχνολογικό της εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση του παραγόμενου περιεχομένου της, αλλά και την ενίσχυσης της θεσμικής της θωράκισης.

Συνταγματική αποστολή της ΕΡΤ είναι επίσης η εμπέδωση της αξιοπιστίας και της πολυφωνίας στον ενημερωτικό της τομέα, η ανάδειξη του πολιτισμού της χώρας μας, όπως και η παραγωγή προγραμμάτων ποιοτικής ψυχαγωγίας.

Την επίτευξη αυτής της αποστολής υπηρετεί το παρόν στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο που αποτελεί αποτέλεσμα μια κοπιώδους προσπάθειας των τελευταίων επτά μηνών. Επιδίωξη της Διοίκησης της ΕΡΤ είναι η εφαρμογή μιας στρατηγικής που θα προσφέρει μακροχρόνια τη μέγιστη ανταποδοτικότητα στο βασικό χρηματοδότη της Εταιρείας, τους Έλληνες πολίτες.

Με αυτές τις σκέψεις σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση του παρόντος σχεδίου, όπως ο νόμος επιτάσσει, διατυπώνοντας βελτιωτικές προτάσεις, όπως βέβαια και παρατηρήσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση stratigiko2020-2024@ert.gr

Γιώργος Γαμπρίτσος Κωνσταντίνος Ζούλας
Διευθύνων Σύμβουλος Πρόεδρος ΔΣ

 

Δείτε το σχέδιο σε μορφή pdf : ΕΡΤ_ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ_ΣΧΕΔΙΟ_2020-2024.pdf