Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Οργανόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφάσισε και ενέκρινε το Οργανόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε., το οποίο έθεσε σε εφαρμογή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει τις τροποποιήσεις που τυχόν θα διαπιστωθεί ότι απαιτούνται επί του εγκριθέντος Οργανογράμματος, για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών της εταιρίας.

Δείτε το Οργανόγραμμα σε  μορφή pdf :   ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΡΤ Α.Ε.