Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ

Συγκροτήθηκε χθες (Τετάρτη 27 Μαΐου 2015) σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε., το οποίο αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Καθόρισε αρμοδιότητες και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και δημόσιας αρχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάχθηκε να εκχωρήσει περαιτέρω αρμοδιότητες στον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του με νεότερη απόφασή του.

2. Kάλεσε τους εργαζομένους που εμπίπτουν στη διάταξη της πρώτης παραγράφου του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013, που προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4324/2015, να παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ προκειμένου να αναλάβουν εργασία.
Οι προβλεπόμενοι από το νόμο μισθοί και οι εν γένει απολαβές του προσωπικού του οποίου οι συμβάσεις αναβιώνουν, υπολογίζονται από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων κάθε εργαζομένου που επιστρέφει στην εταιρία για να εργαστεί, με καταληκτική ημερομηνία την 16η Ιουνίου 2015, οπότε και λήγει η εκ του νόμου ορισθείσα προθεσμία των 20 ημερών.
Η μισθοδοσία ξεκινά από την πρώτη ημέρα της φυσικής παρουσίας του εργαζομένου, για την Αττική στο Ραδιομέγαρο και για τη Θεσσαλονίκη στο κτίριο επί της οδού Αγγελάκη 2. Σε ό,τι αφορά στους Περιφερειακούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, στους οποίους σήμερα δεν υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής των εργαζομένων, η μισθοδοσία θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ή ταχυδρομικής αποστολής του εντύπου ανάληψης καθηκόντων.

3. Ανέθεσε προσωρινά την άσκηση καθηκόντων Γενικών Διευθυντών της ΕΡΤ στους κκ. Ευάγγελο Λουριδά (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών), Νικόλαο Μιχαλίτση (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνολογίας) και Κωνσταντίνο Χαλβατζάκη (Γενική Διεύθυνση Περιεχομένου).

Το ΔΣ της ΕΡΤ θα ορίσει στην επόμενη συνεδρίασή του την προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΕΡΤ3.