Αρχική Uncategorized

ΕΡΤ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ΕΡΤ στηρίζει τον πολιτισμό, την καλλιτεχνική δημιουργία και την επιστημονική έρευνα μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χορηγιών επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτημα για να γίνει η ΕΡΤ χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσής τους, συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα. Το αίτημα θα τεθεί υπόψη των Επιτροπών Χορηγιών της ΕΡΤ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:
1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους τουλάχιστον 30 ημερολογιακές μέρες πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.
2. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η αναγραφή των ορθών στοιχείων αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση περί αυτών.
3. Οι διοργανωτές εκδηλώσεων στην Αττική πρέπει να απευθύνουν το αίτημά τους προς την Επιτροπή Χορηγιών Αθήνας συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο της φόρμας. Αντιστοίχως, οι διοργανωτές εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια στην Επιτροπή Χορηγιών της Θεσσαλονίκης.
4. Σε περίπτωση μουσικών, θεατρικών ή άλλων παραστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση για την χορηγία επικοινωνίας αποτελεί η παραχώρηση εκ μέρους του διοργανωτή του δικαιώματος μαγνητοσκόπησης / ηχογράφησης της παράστασης και μετάδοσης αυτής από όλα τα μέσα της ΕΡΤ. Στη φόρμα θα βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
5. Η παραγωγή των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων (spots) είναι στην αποκλειστική ευθύνη των επιχορηγούμενων και τα μηνύματα αποστέλλονται έτοιμα προς μετάδοση στην ΕΡΤ σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τις οποίες ενημερώνεστε κατόπιν της έγκρισης του αιτήματος.

Μόλις συμπληρωθούν όλα τα πεδία ο αιτών λαμβάνει ηλεκτρονικά αποκλειστικό αριθμό πρωτοκόλλου και ειδοποιείται από την Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας για την πορεία του αιτήματός του, μετά την εξέτασή του από την Επιτροπή Χορηγιών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:
210 6092321, 210 6092576-7 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00) ή στο email: publicrelations@ert.gr.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το αίτημα χορηγίας επικοινωνίας, επικοινωνήστε μαζί μας:
– Για την Αττική στα τηλέφωνα: 210 6092321, 210 6092576-7 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00) ή στο email: publicrelations@ert.gr
– Για την Περιφέρεια στα τηλέφωνα : 2313338502, 2313338508 (Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-16.00) ή στο email: epikoinonia.ert3@ert.gr

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης και υποβολής του αιτήματος χορηγίας επικοινωνίας, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 210 6092375 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00) ή στο email: mediatek@ert.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ