ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δημόσια Διαβούλευση για Πομπούς DVB-T

Η ΕΡΤ ΑΕ προτίθεται να προμηθευτεί 135 πομπούς επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος (DVB-T, αναβαθμίσιμους σε DVB-T2) για την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου της. Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από την ημερομηνία ανάρτησης μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδας 15.00. Τυχόν παρατηρήσεις, επισημάνσεις, κ.λπ., πρέπει να υποβληθούν εμπροθέσμως στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdtech@ert.gr Κατεβάστε τη Διαβούλευση. Κατεβάστε τις...

Προμήθεια ενενήντα μίας (91) συσκευών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων & πρόσβασης σε εταιρικές εφαρμογές διαφόρων διαστάσεων (CPV 30213200-7)

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ενενήντα μίας (91) συσκευών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων & πρόσβασης σε εταιρικές εφαρμογές διαφόρων διαστάσεων (CPV 30213200-7) για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης την κατ’ είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη τιμή. Κατεβάστε την προκήρυξη

Διαβούλευση για την προμήθεια Μονάδας Ψηφιοποίησης (Ingest) για το σύστημα διαχείρισης του οπτικοακουστικού Αρχείου της ΕΡΤ Α.Ε.

Στα πλαίσια την αναβάθμισης του ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Οπτικοακουστικού Αρχείου και την βελτίωση του με εφαρμογές νέας γενιάς βάση των υφιστάμενων των υπηρεσιών, την πλήρη δια συνδεσιμότητα του με το αρχείο ειδήσεων, με την ταινιοθήκη αλλά και με τις διαδικτυακές υποδομές της ΕΡΤ, απαιτείται η προμήθεια ενός εξυπηρετητή βίντεο (video server) όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΣΤΑ STUDIOS ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ3

H ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και τοποθέτηση σκηνικών στα STUDIOS και στην αίθουσα σύνταξης ΕΡΤ3, (CPV: 44212320-8), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.500,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ του Φορολογικού...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) τηλεχειριζόμενων καμερών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Αναρτάται προς διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) τηλεχειριζόμενων καμερών που θα τοποθετηθούν στο στούντιο Η για δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης του περιεχομένου στις υπάρχουσες υποδομές αλλά και στα μέσα στα οποία η εταιρία έχει παρουσία μέσω διαδικτύου. Το κόστος προμήθειας κυμαίνεται περί τα 20.000€ πλέον ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα σχόλια/παρατηρήσεις τους μέχρι...

Υπηρεσίες μέτρησης και καταγραφής τηλεθέασης προγραμμάτων των τριών τηλεοπτικών σταθμών (ΕΡΤ1-ΕΡΤ2-ΕΡΤ3)

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης και καταγραφής τηλεθέασης προγραμμάτων των τριών (3) τηλεοπτικών σταθμών (ΕΡΤ1-ΕΡΤ2-ΕΡΤ3) και όλων των τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας ή/και περιφερειακής εμβέλειας καθώς και καταγραφής της τηλεοπτικής συμπεριφοράς των τηλεθεατών σε πανελλαδική βάση για χρονική περίοδο δωδεκα μηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...

Διευκρινίσεις για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102fm ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102FM ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Δείτε τις διευκρινισεις ΕΔΩ.

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ Α.Ε. θέτει από σήμερα, Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ», με προϋπολογισμό €1.000.000,00. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 10 Μάιου 2017. Η κατάθεση παρατηρήσεων και προτάσεων θα πραγματοποιείται στην διεύθυνση: ttsagdis@ert.gr. Κατεβάστε το έγγραφο...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατεβάστε το διαγωνισμό σε μορφή PDF.