ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERTWorld ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει Σύμβαση με αντικείμενο την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος μετάδοσης και εκμετάλλευσης του τηλεοπτικού προγράμματός της με τίτλο «ERTWorld» και των πέντε ραδιοφωνικών προγραμμάτων της (Φωνή της Ελλάδας, Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο Πρόγραμμα και ΕΡΑ Σπορ) με φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο όπως Πάροχο (πλατφόρμες Υπηρεσιών Διανομής Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Μέσων ή παρεμφερείς), και/ή διανομείς/συναθροιστές...

Προμήθεια ημιαγωγών

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ημιαγωγών τύπου BLW32 κατασκευής ΑSI BRAND, ημιαγωγών τύπου BLW33 κατασκευής ASI BRAND, ημιαγωγών τύπου BLW34 κατασκευής ASI BRAND για την επισκευή των ενισχυτών 2W UHF και 5W UHF των αναμεταδοτών Hirschmann καθώς και ημιαγωγών τύπου BLF861A κατασκευής Philips NXP Semiconductors Ampleon ή ASI για την επισκευή των μονάδων ισχύος...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ STUDIO, ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ STUDIO, ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΚΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ (CPV 32000000-3) για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη τιμή σε κάθε κατηγορία εξοπλισμού. Η συνολική προϋπολογισθείσα...

Προμήθεια VPN Routers και κεραίων απομακρυσμένης διασύνδεσης περιφερειακών σταθμών και κέντρων εκπομπής.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια  VPN ROUTERS ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (CPV 32413100-2,32510000-1) για την κάλυψη των αναγκών  της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης  την κατά ενότητα πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και την τεχνική καταλληλότητα. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 40.500,00€...

Διευκρινίσεις για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102fm ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102FM ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Δείτε τις διευκρινισεις ΕΔΩ.

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ Α.Ε. θέτει από σήμερα, Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ», με προϋπολογισμό €1.000.000,00. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 10 Μάιου 2017. Η κατάθεση παρατηρήσεων και προτάσεων θα πραγματοποιείται στην διεύθυνση: ttsagdis@ert.gr. Κατεβάστε το έγγραφο...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατεβάστε το διαγωνισμό σε μορφή PDF.

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων 30/12/2016

Αναρτήθηκε ο τελευταίος επικαιροποιημένος Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων (σύνδεσμος: Μητρώο ΕΡΤ), όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 30/12/2016, ο οποίος θα παραμείνει ενεργός μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ 30/12/2016