Αρχική Uncategorized

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

Η ΕΡΤ ΑΕ εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR).
Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.
Δείτε την Πολιτική Επεξεργασίας και Διακράτησης Βιογραφικών Στοιχείων