Αρχική Uncategorized

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

GDPR Disclaimer:
Οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που θα μας διαθέσετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της συμβατικής μας σχέσης εφ’ όσον επιλεγείτε να εγγραφείτε στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου. Επίσης, θα διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα όσων δεν επιλεγούν για ένταξη στο Μητρώο Μέσων.
Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.