Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Π.Δ.Ε.Π.

Η ΕΡΤ Α.Ε. αποφασίζει την τροποποίηση της διακήρυξης και την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διαχείρισης – πλατφόρμα εξοπλισμού και περιεχομένου (Ο.Π.Δ.Ε.Π.).

Κατεβάστε την απόφαση

Δείτε τον διαγωνισμό