Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 107/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Ο.Π.Δ.Ε.Π) της ΕΡΤ Α.Ε.

Υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έως και τις 17.01.2024 αιτήματα διευκρινίσεων που αφορούν τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την σύμβαση: «Παροχή Υπηρεσιών Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Διαχείρισης – Πλατφόρμα Εξοπλισμού και Περιεχομένου (Ο.Π.Δ.Ε.Π)»

Κατεβάστε τις απαντήσεις των αιτημάτων σε μορφή pdf.