ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Διαβούλευση Προμήθειας Εξοπλισμού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων

Η ΕΡΤ σχεδιάζει εντός του 2018 να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό  προμήθειας «Εξοπλισμού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων» για το σύνολο των υποδομών της. Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση για το χρονικό διάστημα από 29/12/2017 έως και 23/1/2018. Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθούν: Dmaniatakos@ert.gr lmangeras@ert.gr spantazis@ert.gr Κατεβάστε την προκήρυξη

Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής σχολίων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα σχόλιά τους μέχρι και τις 08/04/2016.     Η ΕΡΤ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό  προμήθειας Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης. Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση για το χρονικό διάστημα από 15/3/2016 έως 30/3/2016. Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου εντός...