Αρχική ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο – Εκτελεστή Παραγωγής, να καταθέσει προτάσεις για την εκτέλεση παραγωγής τηλεοπτικού περιεχομένου αναφορικά με τους Μεγάλους Έλληνες Ευεργέτες, προκειμένου, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης, να αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής αυτού για λογαριασμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την τηλεοπτική περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

Οι προτάσεις, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα αφορούν στην
εκτέλεση παραγωγής τηλεοπτικής σειράς εκπομπών – ντοκιμαντέρ, με αφορμή τα διακόσια (200) χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και με περιεχόμενο τους μεγάλους Έλληνες ευεργέτες και τη συνεισφορά τους στην αναδόμηση και την ανάπτυξη του ελληνικού κράτους.

Οι προτάσεις θα κατατεθούν και θα αξιολογηθούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό
Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος», που είναι
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οδηγίες
Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ, συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία και αποθηκεύστε το δίνοντας μια ενδεικτική ονομασία.
Οι προτάσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που ακολουθεί.
Το τελικό αρχείο που θα αποσταλεί μέσω της φόρμας θα πρέπει να είναι της μορφής PDF ή ZIP
και δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10MB.
Για να δημιουργήσετε PDF αρχείο δωρεάν μπορείτε να ακολουθήσετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Κατεβάστε το Open Office ή το Libre Office, ανοίξτε το αρχείο και επιλέξτε το button που γράφει create PDF ή export as PDF.
Εάν θέλετε να αποστείλετε περισσότερα του ενός αρχεία, θα πρέπει να τα συμπιέσετε σε ZIP αρχείο.
Με την κατάθεση της πρότασης σας θα λάβετε αμέσως αριθμό αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αξιολογηθεί η πρότασή σας θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αποστείλετε το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ,
σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail [email protected]
και για τεχνικά θέματα στο [email protected].