Αρχική ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΤΑΙΝΙΕΣ)

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο – Εκτελεστή Παραγωγής – να καταθέσει Πρόταση για τη μεταγλώττιση (απόδοση στην ελληνική γλώσσα από την αγγλική) περιεχομένου, προκειμένου, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, να αναλάβει την εκτέλεση παραγωγής της μεταγλώττισης για λογαριασμό της ΕΡΤ Α.Ε.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα αφορούν στη μεταγλώττιση του συνόλου των παρακάτω αναφερομένων δύο (2) Τμημάτων, ή μέρους αυτών και θα αναφέρουν τους καλλιτέχνες (ηθοποιούς, σκηνοθέτες και λοιπούς συντελεστές), που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταγλώττιση (απόδοση στην ελληνική γλώσσα από την αγγλική).

ΤΜΗΜΑ 1: Ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο BLACK MOR’S TREASURE
ΤΜΗΜΑ 2: Ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο PIXI POST

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οδηγίες
Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ, συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία και αποθηκεύστε το δίνοντας μια ενδεικτική ονομασία.
Οι προτάσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που ακολουθεί.
Με την κατάθεση της πρότασης σας θα λάβετε αμέσως αριθμό αίτησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες  στην αρμόδια υπάλληλο κ. Δήμητρα Ακριώτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και για τεχνικά θέματα στο [email protected].