Αρχική ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Β’ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ 2021»

Οι παραγωγοί των ταινιών που έχουν προκριθεί στη Α’ Φάση του προγράμματος «Μικροφίλμ 2021» θα πρέπει να υποβάλουν τον ολοκληρωμένο φάκελο παραγωγής στην ΕΡΤ  έως την 21η Αυγούστου 2020.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος “Μικροφίλμ 2021” θα επανεξετάσει τις προτάσεις  και θα εισηγηθεί για το ύψος χρηματοδότησής τους.  Τα αποτελέσματα της Β΄ φάσης θα ανακοινωθούν έως την  11η Σεπτεμβρίου 2020.
Κάθε συμπαραγωγός μπορεί να συμμετέχει με δύο (2) το πολύ σε εξέλιξη παραγωγές ταινιών του προγράμματος «μικροφίλμ», χρηματοδοτημένες σε μετρητά από την ΕΡΤ.
Η ΕΡΤ έχει το δικαίωμα ελέγχου των διαφόρων σταδίων της παραγωγής (προεργασία, γύρισμα, αποπεράτωση).

Πληροφορίες
τηλ. 210-6092038210-6092123
microfilm@ert.gr