Αρχική ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Β’ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ 2020»

Οι συμπαραγωγοί των ταινιών που έχουν προκριθεί στη Α’ Φάση του προγράμματος «Μικροφίλμ 2020» θα πρέπει να υποβάλουν τον ολοκληρωμένο φάκελο παραγωγής στην ΕΡΤ  έως την 25η Οκτωβρίου 2019. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος “Μικροφίλμ 2020” θα επανεξετάσει τις προτάσεις και θα εισηγηθεί για το ύψος χρηματοδότησής τους.
Τα αποτελέσματα της Β΄ φάσης θα ανακοινωθούν έως την  29η Νοεμβρίου 2019.
Κάθε συμπαραγωγός μπορεί να συμμετέχει με δύο (2) το πολύ σε εξέλιξη παραγωγές ταινιών «μικροφίλμ», χρηματοδοτημένες σε μετρητά από την ΕΡΤ.
Η ΕΡΤ έχει το δικαίωμα ελέγχου των διαφόρων σταδίων της παραγωγής (προεργασία, γύρισμα, αποπεράτωση).

Πληροφορίες
τηλ. 210-6092123, 210-6092038
microfilm@ert.gr