Αρχική ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Σχόλια σχετικά με την Διαβούλευση του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπηρεσιών Διασύνδεσης του Δικτύου Εκπομπής της ΕΡΤ ΑΕ με μισθωμένα Κυκλώματα IP για τρία (3) συν δύο (2) έτη.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf.