Αρχική ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ FM

Η ΕΡΤ Α.Ε. πρόκειται να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια πομπών ραδιοφωνίας FM. Η παρούσα προμήθεια αφορά πομπούς ραδιοφωνίας FM με ισχύ εξόδου των πομπών από ≥1 KW RMS, ≥2 KW RMS, ≥5 KW RMS και ≥10KW RMS.

Για την παρούσα προμήθεια πομπών ραδιοφωνίας FM ορίζεται ένας και μόνο ανάδοχος για όλους τους πομπούς διαφόρων ισχύων εξόδου.

Η διαβούλευση θα μείνει ανοικτή μέχρι τις 11/03/2021, 15:00.

Παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις σας  στο  email της Διεύθυνσης Δικτύου Εκπομπής: [email protected]ert.gr

Κατεβάστε τη Διαβούλευση (Πρόσκληση) σε μορφή pdf