Αρχική ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ FM ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ Α.Ε. θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με ανοικτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Πομπών Διαφόρων Τύπων» ως εξής:

  • Μέρος Α : «Προμήθεια Τηλεοπτικών Πομπών Διαφόρων Τύπων», εκτιμώμενης αξίας €3.924.000 χωρίς ΦΠΑ.
  • Μέρος Β : «Προμήθεια Ραδιοφωνικών Πομπών Διαφόρων Τύπων», εκτιμώμενης αξίας € €2.606.000 χωρίς ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται σε
    • Τμήμα 1: Ραδιοφωνικοί Πομποί: €1.606.000 χωρίς ΦΠΑ.
    • Τμήμα 2 : Ραδιοφωνικοί Πομποί: €1.000.000 χωρίς ΦΠΑ.

Υποβάλλονται προσφορές για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω τρία (3) Μέρη της Συμφωνίας Πλαίσιο και για το σύνολο της ποσότητας κάθε μέρους.

Παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις σας στο  email της Διεύθυνσης Δικτύου Εκπομπής dde@ert.gr μέχρι την Κυριακή 20/06/2021, στις 23:59.

Κατεβάστε εδώ τη Διακήρυξη (pdf).