Αρχική ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Μετά από παράκληση των ενδιαφερομένων εταιρειών για παράταση της προθεσμίας για την συμμετοχή τους στην διαβούλευση η καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής παρατείνεται κατά δυο εβδομάδες μέχρι και την 1-2-2021 και ώρα 15:00.

Η ΕΡΤ Α.Ε. πρόκειται να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια πομπών επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής. Η παρούσα προμήθεια αφορά πομπούς επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με ισχύ εξόδου των πομπών από 3W έως και 5KW RMS. Η προμήθεια χωρίζεται σε δυο τμήματα.

Το πρώτο τμήμα αφορά τους πομπούς Gap filler με ισχύ εξόδου ≥ 3W RMS και τους πομπούς με ισχύ εξόδου ≥ 3W RMS , ≥10W RMS, ≥20W RMS, ≥50W RMS, ≥100W RMS, ≥200W RMS, ≥400W RMS και ≥600W RMS.

Το δεύτερο τμήμα αφορά τους πομπούς με ισχύ εξόδου ≥1 KW RMS, ≥2 KW RMS, ≥3 KW RMS και ≥5KW RMS.

Για κάθε τμήμα ορίζεται ένας και μόνο ανάδοχος για όλους τους πομπούς διαφόρων ισχύων εξόδου. Στο τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας δηλαδή, θα υπάρξουν το πολύ δυο ανάδοχες εταιρείες ή μια ανάδοχος εταιρεία και για τα δυο τμήματα του διαγωνισμού. Κατάτμηση του κάθε ενός από τα δυο τμήματα σε περισσότερους του ενός αναδόχους δεν επιτρέπεται.

Η διαβούλευση θα μείνει ανοικτή μέχρι τις 01/02/2021, 15:00.

Κατεβάστε τη Διαβούλευση (Εισαγωγικό σημείωμα) σε μορφή pdf
Κατεβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές σε μορφή pdf
Κατεβάστε τον Πίνακα Βαθμολογίας σε μορφή pdf