Αρχική ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΕΡΤ σχεδιάζει εντός του 2024 να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό  προμήθειας «Συσκευών, λογισμικού και υπηρεσιών τείχους προστασίας» για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων και ενοποίηση των υποδομών ασφαλείας άκρου σε ένα cluster υψηλής διαθεσιμότητας. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες μετάπτωσης του συνόλου των πάσης φύσεων κανόνων και υπηρεσιών από τα υφιστάμενα συστήματα στα νέα.

Το έργο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για το χρονικό διάστημα από 7/11/2023 έως και 26/11/2023. 

Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθούν:

gdtech@ert.gr
itdirector@ert.gr
network@ert.gr

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές (GR)