Αρχική ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (TRAFFIC)

Η ΕΡΤ σχεδιάζει να προκηρύξει διαγωνισμό προμήθειας Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου για το σύνολο των καναλιών της (Traffic). Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση έως την 29η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, καθώς και ενδεικτικές προϋπολογιστικές τιμές της λύσης με την οποία προτίθεστε να συμμετάσχετε στη διαγωνιστική διαδικασία, εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθούν:

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Κατεβάστε τη διαβούλευση σε μορφή pdf