Αρχική ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Διαβούλευση για την υποβολή τεχνικών προτάσεων υλοποίησης και προϋπολογιστικών προσφορών της προμήθειας ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω οπτικών ινών, για τη μεταφορά του τηλεοπτικού & ραδιοφωνικού προγράμματος και δεδομένων τηλεμετρίας μεταξύ του Ραδιομεγάρου Αγ. Παρασκευής και των Κέντρων Εκπομπής σε όλη την ελληνική Επικράτεια.

Ημερομηνία λήξης της κατάθεσης προτάσεων: 28-2-2021.

Οι προτάσεις να αποσταλούν στο email : [email protected]ert.gr

Κατεβάστε τη Διαβούλευση (Πρόσκληση) σε μορφή pdf