Αρχική ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ σχεδιάζει να προκηρύξει το επόμενο χρονικό διάστημα ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών. Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση έως 10η Mαΐου 2019.

Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, εντός του εν λόγω χρονοδιαγράμματος, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθούν:

[email protected]
[email protected]

Κατεβάστε τη διαβούλευση σε μορφή pdf