Αρχική ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (TRAFFIC System)

Η ΕΡΤ σχεδιάζει εντός του 2021 να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό προμήθειας Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τηλεοπτικού Περιεχομένου (Traffic System), για το σύνολο των μέσων προβολής της.

Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση έως την 23η Αυγούστου 2021.

Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, καθώς και ενδεικτικές προϋπολογιστικές τιμές της λύσης με την οποία προτίθεστε να συμμετάσχετε στη διαγωνιστική διαδικασία όταν αυτή προκηρυχθεί, εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, στη διευθύνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθεί: traffic@ert.gr

Κατεβάστε τη διαβούλευση σε μορφή pdf