Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποφασίζει την τροποποίηση του συνοπτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την προμήθεια & εγκατάσταση ενός (1) MODULAR UPS 120 με 125 KVA για την τροφοδοσία φορτίων της Αίθουσας Σύνταξης (CPV: 31682530-4), & ενός TOWER UPS 10 KVA, για την τροφοδοσία φορτίων του νέου studio «Η» της ραδιοφωνίας (CPV: 31682530-4).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22.04.2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432 (Κτίριο Γ’ – 1
ος όροφος – Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης, Αίθουσα Συσκέψεων).

Κατεβάστε την τροποποιητική διακήρυξη (pdf)

Κατεβάστε το διαγωνισμό (pdf)
Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές (doc)