Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (VIRTUALIZATION SERVERS)

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια τριών (3) εξυπηρετητών εικονοποίησης (Virtualization servers) προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών 02 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ.

Κατεβάστε την διακήρυξη.