Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Traffic System)

Δείτε τις διευκρινήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί από εταιρίες  σχετικά με τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Traffic System) σε μορφή pdf:

Κατεβάστε τις διευκρινήσεις (01/08/2022)

Κατεβάστε τις διευκρινήσεις (19/07/2022)