Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ OB VAN 8HD CAMERAS

ΑΡΙΘΜ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 77698

Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε μορφή pdf

Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε μορφή pdf σχετικά με τον όρο ( ΙΙΙ, 2)

Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε μορφή pdf σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής