Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ OB VAN 8HD CAMERAS

ΑΡΙΘΜ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 77698

Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε μορφή pdf