Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ Ρ/Φ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών ηχοληψίας «ζωντανών» και ηχογραφημένων ραδιοφωνικών εκπομπών για δώδεκα (12) μήνες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 92370000-5.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη Υπηρεσιών Ηχοληψίας Ρ/Φ Προγραμμάτων Αττική – Περιφέρεια σε μορφή pdf.

Κατεβάστε τη Περίληψη Διακήρυξης Υπηρεσιών Ηχοληψίας Ρ/Φ Προγραμμάτων Αττική – Περιφέρεια σε μορφή pdf.