Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εικαστικών υπηρεσιών και λογισμικού για το σύνολο των ψηφιακών μέσων μετάδοσης της ΕΡΤ ΑΕ, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Κατεβάστε τη διακήρυξη