Αρχική ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πλήρωση 23 θέσεων δημοσιογράφων και καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της ΝΕΡΙΤ με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, εγκρίθηκε η πλήρωση με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου 23 συνολικά θέσεων δημοσιογράφων αθλητικών ειδήσεων και σύνταξης – παραγωγής ειδήσεων – εκπομπών, καθώς και των ειδικοτήτων σκηνοθετών, βοηθών σκηνοθετών, εικονοληπτών και διευθυντών παραγωγής τηλεόρασης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Οι σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ και οι πίνακες με τα ονόματα των επιλεγέντων υποψηφίων, έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Η πλήρωση των θέσεων αυτών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και των τριών φάσεων (αξιολόγηση τυπικών προσόντων, βαθμολόγηση υποψηφίων από ανεξάρτητους αξιολογητές, προσωπική συνέντευξη) που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις των διαγωνισμών της ΝΕΡΙΤ.

Στους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να δείτε τους Τελικούς Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων:

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΟΗΘΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ