Αρχική ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Αναθεωρημένος πίνακας κατάταξης για τις ειδικότητες εκφωνητών (Αθήνα) και δημοσιογράφων ρεπορτάζ τομέων πολιτικής και ελεύθερου (Θεσσαλονίκη)

Η ΝΕΡΙΤ αναρτά τον αναθεωρημένο πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για τις ειδικότητες των εκφωνητών με έδρα την Αθήνα και των δημοσιογράφων ρεπορτάζ τομέων πολιτικής και ελεύθερου με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

Η κατάταξη προέκυψε από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους μετά την ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, καθώς και μετά τον έλεγχο των φακέλων όλων των υποψηφίων, που διενήργησε η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

 

Ο πίνακας αυτός δεν συνιστά Πίνακα Κατάταξης Επιτυχόντων. Αποτελεί τη βαθμολογία της πρώτης φάσης της διαδικασίας∙ θα ακολουθήσει η βαθμολόγηση από τους Αξιολογητές και η βαθμολόγηση από τη συνέντευξη. Ο τελικός πίνακας κατάταξης θα καταρτισθεί με βάση το άθροισμα των μορίων του αναθεωρημένου πίνακα κατάταξης, της βαθμολογίας των Αξιολογητών και της βαθμολογίας της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις (με μέγιστη βαθμολόγηση τα 5.000 μόρια).

 

Η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή η βαθμολόγηση των υποψηφίων από ανεξάρτητους αξιολογητές, θα αρχίσει την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν email στο [email protected]

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους αναλυτικούς Αναθεωρημένους Πίνακες Κατάταξης:

ΕΚΦΩΝΗΤΕΣ ΑΘΗΝΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ_ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ