Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18443/01.12.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020

Κατεβάστε τους Πίνακες Κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων της υπ’αριθμ. 18443/01.12.2020 ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ: ΩΖΩΣ465Θ1Ε-176), για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ στην ΕΡΤ Α.Ε.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ