Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επιτροπή Κινηματογράφου 1,5%

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το Πλαίσιο διαχείρισης της Επιτροπής Κινηματογραφικών Παραγωγών του 1,5% για την ενίσχυση της Ελληνικής Κινηματογραφικής Παραγωγής.

Η παρούσα απόφαση έχει συνταχθεί με γνώμονα την εξαιρετική σημασία της χρηματοδοτικής δυνατότητας της ΕΡΤ Α.Ε. για τον εγχώριο κινηματογράφο στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και με βάσει όσα υποχρεούται από τον Ν. 3905/10 να πράξει η ΕΡΤ Α.Ε. για την ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφίας. Η ανάδειξη της ΕΡΤ Α.Ε. σε ουσιαστικό πυλώνα στήριξης και διαμόρφωσης της κινηματογραφικής παραγωγής στη χώρα μας σε μια περίοδο βαθειάς χρηματοδοτικής κρίσης είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Μένος Δελιοτζάκης: 2106092123
Μαρία Ντερτινοπούλου: 2106075471 (Γραμματέας της Επιτροπής)
Emailcinema@ert.gr

 

Διαβάστε τα σχετικά έγραφα