Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERTMediaLab ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Oι ιδέες χρειάζονται ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για να δοκιμαστούν!

Το ERTMediaLab (μέσω του προγράμματος SandboxHub/MediaRoad/Horizon2020 της ΕΕ) στοχεύει στην δημιουργία ενός τοπικού εκκολαπτηρίου για την προώθηση της καινοτομίας στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Απευθύνεται σε:
· Νεοσύστατες επιχειρήσεις (startups).
· Ερευνητικούς φορείς.
· Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs).

με καινοτόμες ιδέες που σχετίζονται με:
· την τεχνολογία,
· τη δημοσιογραφία,
· τα κοινωνικά δίκτυα και
· το περιεχόμενο.

Οφέλη για συμμετέχοντες:
· Θα μπορούν να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν τα προϊόντα τους αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της ΕΡΤ μέσω μίας βραχυπρόθεσμης συνεργασίας (3-6 μήνες).
· Θα μπορούν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους σε ευρωπαϊκή κλίμακα μέσω άλλων διεθνών εκκολαπτηρίων και ραδιοτηλεοπτικών φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος που συντονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων (EBU).
· Προβολή των έργων τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERTMediaLab συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής και αποστείλετε την στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

[email protected]
[email protected]

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο Πληροφορίες για το Πρόγραμμα καθώς και στο ακόλουθο link:

https://www.mediaroad.eu/members/ert-media-lab

Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την ΕΡΤ. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διακρατηθούν ασφαλώς για τους σκοπούς του προγράμματος και δε θα διατεθούν σε τρίτους παρά μόνο με την συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να υποβάλλετε οποιαδήποτε στιγμή στην ίδια φόρμα ή στη σελίδα dpo.ert.gr, οποιοδήποτε αίτημα σε σχέση με τα δικαιώματα που σας παρέχει ο ΓΚΠΔ 679/2016».