Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών (τρίμετρα ιστού βαρέως τύπου, αλεξικέραυνα κτλ)

9:56 πμ | 2 έτη πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υλικών (τρίμετρα ιστού βαρέως τύπου, αλεξικέραυνα κτλ) για τις νέες εγκαταστάσεις της ψηφιακής Τ/Ο και του ραδιοφώνου καθώς και για τροποποιήσεις των υπαρχουσών εγκαταστάσεων.

Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή PDF.
Κατεβάστε τα σχέδια σε μορφή PDF.