Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017

12:17 μμ | 1 εβδομάδα πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών καλεί τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους.

Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή PDF.
Κατεβάστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση ΚΗΣΚ.