Αρχική ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ σχεδιάζει εντός του 2019 να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού Τηλεφωνικών Κέντρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων της.

Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση έως την 26η Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθούν:

[email protected]
[email protected]

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf.