Διαβούλευση Προμήθειας Εξοπλισμού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων

1:55 μμ | 3 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ σχεδιάζει εντός του 2018 να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό  προμήθειας «Εξοπλισμού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων» για το σύνολο των υποδομών της. Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση για το χρονικό διάστημα από 29/12/2017 έως και 23/1/2018.

Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθούν:

Dmaniatakos@ert.gr
lmangeras@ert.gr
spantazis@ert.gr

Κατεβάστε την προκήρυξη