Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) τηλεχειριζόμενων καμερών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

11:09 πμ | 4 εβδομάδες πριν

Αναρτάται προς διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) τηλεχειριζόμενων καμερών που θα τοποθετηθούν στο στούντιο Η για δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης του περιεχομένου στις υπάρχουσες υποδομές αλλά και στα μέσα στα οποία η εταιρία έχει παρουσία μέσω διαδικτύου.
Το κόστος προμήθειας κυμαίνεται περί τα 20.000€ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα σχόλια/παρατηρήσεις τους μέχρι και τις 26/08/2016 στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
eazaka@ert.gr
mediatek@ert.gr
pkarantias@ert.gr