ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΤ-3 »

11:27 πμ | 3 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΤ-3» προϋπολογισμού 230.631,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή PDF.