Υπηρεσίες μέτρησης και καταγραφής τηλεθέασης προγραμμάτων των τριών τηλεοπτικών σταθμών (ΕΡΤ1-ΕΡΤ2-ΕΡΤ3)

2:32 μμ | 1 μήνα πριν

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης και καταγραφής τηλεθέασης προγραμμάτων των τριών (3) τηλεοπτικών σταθμών (ΕΡΤ1-ΕΡΤ2-ΕΡΤ3) και όλων των τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας ή/και περιφερειακής εμβέλειας καθώς και καταγραφής της τηλεοπτικής συμπεριφοράς των τηλεθεατών σε πανελλαδική βάση για χρονική περίοδο δωδεκα μηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση αποκλειστικά την τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης €400.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κατεβάστε την Διακήρυξη ΑΔΑΜ σε pdf.

Διευκρινίσεις – απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν από υποψήφια ανάδοχο εταιρεία στον διαγωνισμό.